Rádi bychom Vás pozvali na simulační a ultrazvukové workshopy, které jsou součástí odborného programu XXX. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP.

Počet míst je limitován na každý workshop, prosíme tedy o včasnou registraci.

Spolu s registrací je potřeba uhradit registrační poplatek 500 Kč. V případě Vaší neúčasti záloha propadá na pokrytí nákladů spojených s workshopem.

Prosíme, poplatek zašlete na účet číslo: 4532770207/5500 (Raiffeisen Bank), bez uhrazené zálohy nebude Vaše registrace platná.

Seznam workshopů

POCUS (point of care ultrasonografie)

garant: MUDr. Jan Novák, Ph.D., Brno, jan.novak@fnusa.cz

UZ workshopy jsou zaměřeny na POCUS (point-of-care ultrasonography) – tedy na základy sonografie prováděné ošetřujícím lékařem přímo u lůžka pacienta, ať již na příjmové ambulanci nebo na oddělení. Obsahem workshopů bude především praktický nácvik základů vyšetření hrudníku, břicha a cévního systému na figurantech.

pátek 10. 11. 2023 13,30-15,30 12 účastníků Registrovat se
  16,00-18,00 12 účastníků Registrovat se
       
sobota 11. 11. 2023 8,00-10,00 12 účastníků Registrovat se
  10,30-12,30 12 účastníků Registrovat se
#W 1

Akutní stavy ve vnitřním lékařství – simulační workshop

garant: doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D., miroslav.solar@fnhk.cz

Workshop Akutní stavy ve vnitřním lékařství je zaměřen na nácvik diagnostiky a základní stabilizace akutních interních stavů s využitím algoritmu ABCDE. Pomocí postupů simulační medicíny si budou moci účastníci vyzkoušet řešení akutních klinických situací, se kterými se mohou setkat při práci na lůžkových odděleních, akutních ambulancích nebo urgentních příjmech. Workshop je určen především pro mladé lékaře, kteří procházejí přípravou v rámci interního kmene, ale zúčastnit se může každý, koho zajímají simulace v medicíně.

pátek 10. 11. 2023 13,30-15,30 5 účastníků Registrovat se
  16,00-18,00 5 účastníků Registrovat se
       
sobota 11. 11. 2023 8,00-10,00 5 účastníků Registrovat se
  10,30-12,30 5 účastníků Registrovat se
#W 2

Žilní vstupy

garant: prim. MUDr. Martin Polák, martin.polak@onmb.cz

První workshop je určen pro začátečníky. Má za cíl seznámit účastníky s bezpečnou kanylací žilního řečiště. Důraz je kladen na správný výběr žíly, místo punkce a způsob kanylace za ultrazvukové navigace v reálném čase. Budou představeny navigační systémy k umístění distální porce katétru jakožto nezbytné podmínky pro správnou funkci žilního vstupu. Budou připravena 4 stanoviště, u kterých bude přítomno několik lektorů, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti s kanylacemi centrálních žil a ošetřováním žilních vstupů. Účastníci se vystřídají ve skupinkách postupně u všech stanovišť v 30 min intervalech, kde budou mít možnost provést UZ vyšetření žilního systému na figurantech, provedení punkce žíly a zavedení katétrů (PICC, CICC) za UZ navigace v reálném čase na fantomech, k dispozici bude technické vybavení k ověření polohy katetrů, každý účastník se seznámí s možnostmi fixace katétrů a moderními trendy v krytí.

Druhý workshop je určen pro pokročilé. Je zaměřen na kanylace za nestandardních situací, alternativní kanylační techniky, jsou demonstrovány výhody tunelizací katetrů s možností dosažení optimálního výstupu katetru. Zaměříme se na obtížně kanylovatelné pacienty v dospělé medicíně i pediatrii. Účastníci se seznámí s novinkami v ošetřovatelské péči. Budou připravena 4 stanoviště, u kterých bude přítomno několik lektorů, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti s kanylacemi centrálních žil a ošetřováním žilních vstupů. Účastníci se vystřídají ve skupinkách postupně u všech stanovišť v 30 min intervalech, kde budou mít možnost provést UZ vyšetření žilního systému na figurantech, provedení punkce žíly a zavedení katétrů (PICC, CICC) za UZ navigace v reálném čase na fantomech, a to dle aktualizovaných kanylačních protokolů. Vyzkouší si navigační systémy v nestandardních situacích a praktické provedení různých způsobů tunelizace.

pátek 10. 11. 2023 13,30-15,30 začátečníci 20 účastníků Registrovat se
  16,00-18,00 pokročilí 15 účastníků Registrovat se
#W 3

Workshop o neinvazivní ventilaci a vysokoprůtoková nosní oxygenace (HFNO)

garant: MUDr. Milan Kratochvíl, EDIC, kratochvil.milan@fnbrno.cz

Vítejte na našem workshopu o neinvazivní ventilaci a vysokoprůtokové nosní oxygenaci – HFNO. Přijďte se s námi seznámit s těmito významnými technikami neinvazivní respirační podpory. Během dvouhodinové lekce s prezentacemi, diskusemi a praktickými cvičeními se dozvíte se o principech NIV a HFNO, technickém vybavení a klinické aplikaci. Získáte praktické dovednosti.

Klíčové cíle workshopu:
Pochopte základy NIV a HFNO.
Seznamte se s typy NIV, klinickým použitím a aplikací HFNO.
Získejte praktické zkušenosti s NIV a HFNO vybavením.
Zvládněte posouzení stavu pacienta profitujícího z NIV a HFNO a jeho bezpečnost.

pátek 10. 11. 2023 13,30-15,30 6 účastníků Registrovat se
  16,00-18,00 6 účastníků Registrovat se
       
sobota 11. 11. 2023 8,00-10,00 6 účastníků Registrovat se
  10,30-12,30 6 účastníků Registrovat se
#W 4