Webová stránka pro ošetřovatelskou sekci

OFFLINE záznam

Pokud ještě nejste zaregistrováni, použijte tlačítko registrovat.
Loading...

Partneři offline záznamu

Ošetřovatelský program: Ošetřovatelství v COVID-19 éře

Předsedající: Hrabánková D.(Praha)

Nový koronavirus SARS-COV-2 a onemocnění COVID-19
Trojánek M. (Praha)

COVID-19 a myeloidní nádory
Jonášová A. (Praha)

COVID-19 a lymfomy
Kořen J. (Praha)

COVID-19 a mnohočetný myelom
Sedlák F. (Praha)

“Sestra v akci” covidového centra intenzivní péče
Klatovská M. (Praha)

“Sestra v akci” covidového centra lůžkové péče
Feberová P. (Praha)