Webová stránka pro ošetřovatelskou sekci

PHD 2022 – ZÁZNAM

Loading...

OŠETŘOVATELSKÝ PROGRAM I. – PEDIATRIE

Předsedající: Winterová J. (Praha), Vylitová L. (Praha)

Nejčastější hematologická onemocnění v dětském věku
Smíšek P. (Praha)

Specifika práce na dětském a dospělém hematoonkologickém pracovišti z pohledu sestry
Hajduchová Z. (Praha)

Kazuistiky dětských hematologických pacientů s nestandardním průběhem onemocnění
Pertlová A. (Praha)

Podpůrná role imunoglobulinů v péči o pacienty po transplantaci krvetvorných buněk
Nagyová B. (Praha)

Ošetřovatelská péče u dětí s vrozenými krvácivými poruchami
Čepeláková V. (Praha)

WORKSHOP I.

Předsedající: Hrabánková D. (Praha), Turková L. (Praha)

Generační rozvrstvení současných pracovních týmů a jejich motivace: Nastupuje mladá generace a přináší odlišnosti
PhDr. Sehnalová Alena

WORKSHOP II.

Předsedající: Hrabánková D. (Praha), Turková L. (Praha)

Generační rozvrstvení současných pracovních týmů a jejich motivace: Osobitost, přínos a očekávání starších a nejstarších členů současných pracovních týmů
PhDr. Sehnalová Alena