Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
rádi bychom Vás pozvali na

VII. ARTROSKOPICKÉ SYMPOZIUM
s mezinárodní účastí

Téma: Poranění vazů a menisků kolena u sportovců - současné trendy v terapii a rehabilitaci

Termín: 14. 4. 2023

Místo konání: Hotel VIENNA HOUSE EASY PILSEN
U Prazdroje 6, Plzeň

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, lékaři i fyzioterapeuti,

dovolte mi, abych vás touto cestou pozval na VII. artroskopické odborné sympozium, které již tradičně pro vás budeme pořádat dne 14. 4. 2023 opět v příjemných prostorech Hotelu Vienna House Easy v Plzni, přímo naproti plzeňskému pivovaru. V letošním roce jsme opět zvolili téma sympozia „současné trendy v terapii a rehabilitaci poranění menisků a vazů kolena u sportovců“ také vzhledem k faktu, že neustále narůstá počet nejen dospělých, ale zejména dětských pacientů s těmito často podceňovanými a závažnými úrazy.

Letošní sympozium bude mimořádné zejména dvěma aspekty. Zaprvé se bude jednat o vůbec první odborné sympozium pořádané v České republice „Artroskopickou akademií z.s.“, jejíž aktivita, zaměřená především na cenově dostupné a kvalitní odborné vzdělání lékařů zabývajících se artroskopiemi velkých kloubů, se rozběhla v zahraničí ve formě artroskopických kadaverózních kurzů naplno již v roce 2022. Druhou velmi příznivou zprávou pro vás účastníky sympozia je fakt, že mimo odborníků „Artroskopické akademie z.s.“ z České republiky, naše pozvání k aktivní účasti přijali i čtyři špičkoví zahraniční kolegové věnující se této problematice, což dodává naší akci nepochybně vysokou prestiž a záruku odborné úrovně.

Jak již bylo v minulých letech zvykem, tak i letos budou součástí našeho sympozia i zajímavé prezentace zaměřené na problematiku fyzioterapie kolenního kloubu. Je mi tedy velkým potěšením, že mohu na naše sympozium srdečně pozvat tedy i kolegyně a kolegy fyzioterapeuty, protože si jejich práce mimořádně vážím a jsou nedílnou částí našich týmů pečujících o pacienty! Domnívám se, že propojení lékařů s fyzioterapeuty na našich odborných akcích je mimořádně přínosné pro obě strany a všechny nás společně posouvá k tomu, abychom naše pacienty léčili co nejlépe.

Pevně doufám, že naše sympozium splní vaše očekávání a bude pro vás přínosem a to nejen po odborné, ale i po společenské stránce.

Těšíme se na vás v Plzni.

Za Artroskopickou akademii z.s.
Prof. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA

Program

8.00 Zahájení sympozia

8.15–10.15 BLOK 1 – Léčba poranění menisků

8.15-8.30
Novinky v MR diagnostice poranění menisků
MUDr. Jana Cibulková (Plzeň)

8.30-8.45
Důvody proč se snažit o zachování menisků kolena?
doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. (Praha)

8.45-9.00
Arthroscopic repair of complex meniscal lesions
prof. Tomasz Piontek (Polsko)

9.00-9.15
Arthroscopic meniscal repair technique and second looks
MUDr. Ján Grauzel / MUDr. František Okál (Slovenská republika)

9.15-9.30
Diagnostika a terapie „root lézí“ mediálního menisku
MUDr. Jakub Liskay / MUDr. Filip Hudeček (Brno)

9.30-9.45
Terapie typických poranění menisků u LCA deficientního kolena
prof. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA (Plzeň)

9.45-10.00
Osa končetiny, vaz, meniskus- intimní souvislost
MUDr. Lukáš Hanák (Německo)

10.00-10.15
Diskuse

10.15-10.45
Coffe break

10.45–13.00 BLOK 2 – Léčba poranění předního zkříženého vazu

10.45-11.00
Současné trendy terapeutické intervence po rekonstrukci
LCA pohledem klinické sportovní fyzioterapie
PhDr. Michal Rukavička (Plzeň)

11.00-11.15
Současný pohled na LCA rekonstrukci u dětských pacientů
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. (Praha)

11.15-11.30
Zásady komplexní operační léčby LCA deficientního kolena v roce 2023
prof. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA (Plzeň)

11.30-11.45
„Ribbon like“ ACL reconstruction
prof. Tomasz Piontek (Polsko)

11.45-12.00
„All inside“ technika LCA rekonstrukce
MUDr. Pavel Sadovský (Praha)

12.00-12.15
ACL reconstruction: which tendon should I currenly use?
Dr. Maciej Karaczun (Polsko)

12.15-12.30
Parcial ACL insufficiency- when to treat it?
Dr. Maciej Karaczun (Polsko)

12.30-12.45
LCA rekonstrukce v jedné době s osteotomií kolena
MUDr. Petr Krejčí (Praha)

12.45-13.00
Diskuse

13.00-13.45
Oběd

13.30–15.45 BLOK 3 – Léčba poranění zadního zkříženého vazu a postranních vazů

13.30-13.45
Pohybová intervence z pohledu fyzioterapie a kondičního tréninku jako možnost ovlivnění funkčních i strukturálních změn v kolenním kloubu
Mgr. Vít Živný (fyzioterapeut a kondiční trenér Martiny Sáblíkové)

13.45-14.00
Zásady diagnostiky a indikace k operační léčbě izolovaného poranění LCP
MUDr. Petr Skala (Plzeň)

14.00-14.15
PCL acute repair- indication and operative technnique
prof. Tomasz Piontek (Polsko)

14.15-14.30
Technika augmentace LCP- videoprezentace
prof. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA (Plzeň)

14.30-14.45
Diagnostika a možnosti terapie poranění posterolaterálního komplexu
MUDr. Martin Mohyla (Ostrava)

14.45-15.00
Posterolateral corner reconstruction using LaPrade technique- videopresentation
prof. Tomasz Piontek (Polsko)

15.00-15.15
Poranění LCM a posteromediální komplexu- diagnostika a terapie
Doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. (Praha)

15.15-15.30
Metody podpory hojení sutur menisků
MUDr. Petr Skala (Plzeň)

15.30-15.45
Diskuze

15.45
Ukončení sympozia

Program ke stažení

Pořadatel:

Artroskopická akademie z. s. společně s Klinikou ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň

Prezident sympozia:

Prof. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA

Záštita:

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan LF UK V Plzni
Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP

Organizační výbor:

Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
PhDr. Michal Rukavička
MUDr. Pavel Sadovský

Organizační zajištění sympozia:

Tereza Hoffmannová
Meritis s.r.o.
Obrovského 644
141 00 Praha 4
e-mail: hoffmannova@meritis.cz
tel.: 737 287 518
II. oznámení ke stažení

Registrace byla z kapacitních důvodů ukončena.

Děkujeme za pochopení.

Sponzoři a vystavovatelé

Generální partner:

Sponzoři:

Místo konání

Hotel VIENNA HOUSE EASY PILSEN

U Prazdroje 6
Plzeň
www.viennahouse.com

Kontakt