Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha ve spolupráci s ČOS si Vás dovoluje pozvat na

XIII. Setkání zájemců o zobrazovací techniky
Glaukomový klub

5.9.2015 | Městské divadlo Český Krumlov

Prezentace jednotlivých zobrazovacích technik
(rozdíly, zkušenosti, možnosti práce s přístrojem, novinky)
Glaukom
Kazuistiky
Aktuální oftalmologická témata

Organizační informace:
Příjezd účastníků - pátek 4. září
Večerní setkání.

Registrace

Doklad o účasti:
Akce je pořádána dle Stavovského předpisu čLK č. 16 a je hodnocena kredity.
Odborný garant: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Prosíme Vás o vyplnění registračního formuláře.

Kongresový poplatek 900 Kč, doprovod 450 Kč.
Ubytování bude zajištěno na základě Vaší objednávky.

Platba
Registrační poplatek 900 Kč (450 Kč doprovod) popř. ubytování, prosím, uhraďte nejpozději do 30.6.2015
na účet číslo: 3484460217/5500, Raiffeisen Bank , variabilní symbol 2315.


  Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem   zpracování mé přihlášky na XIII. Setkání zájemců o zobrazovací           techniky. **

Ubytování:

Penzion typ A
(o názvu ubytovacího zařízení budete informováni naším pracovníkem)
Penzion Myší díra
(Roosveltova 28, Český Krumlov)
Hotel Old INN
(Náměstí Svornosti 12, Český Krumlov)
Uvedené ceny jsou včetně DPH za pokoj/noc.

** Udělení souhlasu s výše uvedeným zpracováním osobních údajů je dobrovolné, nicméně bez tohoto souhlasu nebude možné Vaši přihlášku na XIII. Setkání zájemců o zobrazovací techniky zpracovat.

Místo konání

Městské divadlo Český Krumlov

Horní Brána 2

381 01 Český Krumlov